Team Telecom

Termeni și condiții

Protectia datelor cu caracter personal in conformitate cu dispozitiile Regulamentului U.E. nr.679 din 27.04.2016

Consimțământul persoanei vizate pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

S.C. TEAM TELECOM S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, sector 1, str. Copilului nr. 6-12, spatiul de birou nr. 2 (lotul nr. 70) situat in Tronsonul 2, scara E, etajul 1 al Proiectului denumit „DOMENII PARK VILAGE", ORC J40/9771/2001, CIF 14306256, atribut fiscal RO, Tel: 021 202 3598; 0731 374 514, Fax: 0372 895 784; www.teamtelecom.ro si www.teamtelecom.ro, isi exprima rugamintea ca inainte de a ne transmite datele Dvs.ce au caracter personal catre S.C. TEAM TELECOM S.R.L. sa cititi informatiile prezentate in subsidiar:

 

1) Prin completarea oricarui formular care solicita date cu caracter personal conform dispozitiilor, formulare pe care le accesati si le completati atat la sediul S.C. TEAM TELECOM S.R.L. dar si de pe site-urilor www.teamtelecom.ro si www.teamtelecom.ro detinute de S.C. TEAM TELECOM S.R.L. sunteti de acord în mod expres si neechivoc ca toate informatiile si datele personale pe care Dvs. le furnizati catre S.C. TEAM TELECOM S.R.L. sa fie utilizate de catre S.C. TEAM TELECOM S.R.L. numai in vederea si in scopul contactarii Dvs. de catre reprezentantii S.C. TEAM TELECOM S.R.L.

 

2) Va exprimati in mod expres si neechivoc consimtamanut Dvs., dati acordul Dvs. catre S.C. TEAM TELECOM S.R.L. pentru prelucrarea de catre S.C. TEAM TELECOM S.R.L. a datelor Dvs. cu caracter personal, atat in scopul procesarii acestui formular, cat si in scopul bunei derulari a relatiei contractuale dintre Dvs. si S.C. TEAM TELECOM S.R.L., dar si cu transmiterea, inclusiv în scopul prelucrarii acestor date, catre terti imputerniciti de catre S.C. TEAM TELECOM S.R.L. sa opereze date cu caracter personal în numele sau, in vederea indeplinirii obligatilor contractuale.

 

3) Va exprimati in mod expres faptul ca ati luat la cunostinta ca dispuneti si puteti sa va exercitati toate drepturile prevazute de catre si anume: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a ma adresa instantei de judecata.

 

S.C. TEAM TELECOM S.R.L. va aduce la cunostinta ca prelucreaza date cu caracter personal cu privire la Dvs. in vederea indeplinirii unor operatiuni si scopuri legitime legate in principal de desfasurarea activitatii de S.C. TEAM TELECOM S.R.L. si, in subsidiar, reclamă, marketing si publicitate precum si statistica in legatura cu obiectul de activitate al societatii.

 

Datele ce urmeaza a fi colectate direct de la Dvs. se refera la: nume, prenume, adresa, numar de telefon, adresa de e-mail. Informatiile vor fi colectate prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restrictiilor de securitate si protectie impuse de legislatia in vigoare.

 

Furnizarea unora din datele cu caracter personal colectate (ex: datele privind identificarea dumneavoastra) are un caracter obligatoriu.

 

Prin navigarea pe site-urile www.teamtelecom.ro si www.teamtelecom.ro, va precizam ca S.C. TEAM TELECOM S.R.L. va inregistra numai informatii sau date/informatii individuale oferite in mod expres si voluntar de catre dumneavoastra.

 

Conform conditiilor legale privind privind protectia datelor cu caracter personal, nu vom dezvalui fara autorizare prealabila nici o informatie referitoare la clientii nostri.

Pentru protejarea informatiilor dumneavoastra personale, S.C. TEAM TELECOM S.R.L. utilizeaza tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site. Chiar daca oferim aceste tehnologii alaturi de alte masuri de protectie a informatiilor confidentiale si asiguram securitatea corespunzatoare, nu garantam ca informatiile transmise prin internet sunt securizate, sau ca aceste transmisii nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care exced controlului exercitat de catre S.C. TEAM TELECOM S.R.L.

 

Este posibil ca, in anumite circumstante, sa fie nevoie sa divulgam datele dvs. catre anumite autoritati legale si de reglementare (inclusiv autoritatile fiscale), catre contabilii, auditorii, avocatii sau alti asemenea consilieri externi ai companiei, sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de sisteme IT, organizatiile financiare etc.). Vom putea divulga aceste date ori de cate ori legea o impune, sau in situatia in care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege in favoarea noastra, pentru a actiona in justitie contra oricarei activitati ilegale, sau pentru a proteja sanatatea oricarei persoane.

 

Societatea TEAM TELECOM S.R.L. va putea colecta si stoca aceste informatii in forme diverse (ex., in forma scrisa, electronica, etc.). Acestea vor fi stocate pe intreaga perioada de desfasurare a activitatii societatii. Am implementat anumite masuri de securitate pentru a asigura confidentialitatea informatiilor din baza noastra de date, in conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislatia relevanta.

 

Conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE - RGPD beneficiati de urmatoarele drepturi:

- dreptul de acces;

- dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal;

- dreptul la stergerea datelor ("dreptul de afi uitat");

- dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor;

- dreptul la portabilitatea datelor;

- dreptul la opozitie;

- dreptul de interventie asupra datelor,

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.;

- dreptul de a va adresa justitiei.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa in atentia S.C. TEAM TELECOM S.R.L. la urmatoarea adresa: Bucuresti, sector 1, str. Copilului, nr. 6-12, spatiul de birou nr.2 (lotul nr.70) situat in Tronsonul 2, scara E, etajul 1 al Proiectului denumit „DOMENII PARK VILAGE", ORC J40/9771/2001, CIF 14306256, atribut fiscal RO, Tel: 0371 190 963; 0731 374 514, Fax2Email: 0372 895 784; www.teamtelecom.ro si www.teamtelecom.ro

 

Prin acceptarea prezentului formular de consimtamant confirmati faptul ca ati fost informat cu privire la "Politica de Prelucrare a Datele cu Caracter Personal" referitoare la dumneavoastra, care urmeaza sa fie stocate, prelucrate si utilizate, si ca sunteti de acord ca aceste date cu caracter personal sa fie prelucrate si utilizate in limitele astfel specificate, pe durata de desfasurare a activitatii societatii.

RO EN
Copyright © 2016 Teamtelecom SRL. Toate drepturile rezervate. Design web și programare.